Tietoa Alzheimerin taudista

Muistisairaus koskettaa satojatuhansia suomalaisia, sairastuneita ja heidän läheisiään. Oireet on tärkeä tunnistaa eikä niitä ole syytä hävetä. Tutkimuksiin menemistä ei pidä arastella, koska Alzheimerin taudin etenemistä voidaan hidastaa.

Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus

Suomessa on arvion mukaan noin 200 000 muistisairasta ja 14 500 suomalaisella todetaan vuosittain muistisairaus. Heistä noin 70 prosenttia kärsii Alzheimerin taudista. Muistisairaudet mielletään pitkälti ikäihmisten vaivoiksi, mutta tilastojen mukaan noin 7000 työikäisellä suomalaisella on jonkinasteinen muistisairaus. Muistisairaudet yleistyvät iän myötä ja oireet on helppo kuitata normaaleina ikääntymiseen liittyvinä vaivoina. Vanheneminen ei itsessään vie muistia, vaan terve muisti toimii elämän loppuun asti. Oireet on tärkeä tunnistaa. Alzheimerin tautia ei voida parantaa, mutta sen oireita voidaan helpottaa.

Diagnoosi ja varhainen hoidon aloittaminen voivat hidastaa tautia, auttaa pitämään yllä parempaa elämänlaatua ja tuoda parhaimmillaan lisää hyviä hetkiä läheisten kanssa. Älä siis jää yksin oireiden kanssa tai pelkää ottaa läheisen muistioireita puheeksi terveydenhuollossa. Vain diagnosoitua tautia voidaan hoitaa.

Alzheimerin taudin diagnosointi

Häpeä hidastaa lääkärille hakeutumista

Muistisairauksiin liittyy edelleen paljon häpeän tunnetta ja peittelyä, mikä hidastaa hoitoon ja palvelujen piiriin hakeutumista. Peittelyn sijaan asia pitäisi ottaa avoimesti puheeksi. Esimerkiksi syövästä ja diabeteksesta osataan jo puhua luontevammin, mutta muistisairaudet on edelleen vaikea asia sekä niitä sairastavalle että heidän läheisilleen. Varhainen diagnoosi ja oikea hoito ovat kuitenkin avainasemassa myös muistisairauksissa. Muistitestin pitäisi tulevina vuosina olla yhtä arkinen asia kuin verenpaineen mittaus.

Lue lisää Alzheimerin taudin diagnosoinnista

Miksi Alzheimerin tauti heikentää muistia?

  • Synapsit eli hermoliitokset ovat välttämättömiä hermosolujen toiminnalle, sillä ne mahdollistavat solujen välisen viestinnän aivoissa.
  • Normaalisti hermoliitokset uudistuvat jatkuvasti, jolloin aivoissa on tasapaino niiden muodostumisen ja katoamisen välillä.
  • Alzheimerin taudissa aivojen hermoliitokset jostakin syystä tuhoutuvat eivätkä enää uusiudu aiheuttaen haasteita viestien kululle ja sitä kautta muistamiselle.

 

Tieto lisää ymmärrystä ja tuo tukea muistisairautta epäilevälle ja sen kanssa eläville

Muisti vaikuttaa kaikkeen. Se tekee meistä sellaisia kuin olemme. Muistin avulla pidämme yhteyttä rakkaisiin ihmisiin ja asioihin. Joskus yhteys heikkenee. Alzheimerin tauti vaikuttaa peruuttamattomasti potilaan ja läheisten elämään. Tieto muistisairauksista lisää ymmärrystä ja tuo tukea muistisairautta epäileville ja sen kanssa eläville.

Vertaistukea on saatavilla, sillä alueelliset muistiyhdistykset toimivat aktiivisesti. Niiden kautta on mahdollisuus päästä tapaamaan asiantuntevaa henkilökuntaa sekä samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Etsi paikallinen muistiyhdistys muistiliiton sivuilta >>