Alzheimerin taudin diagnosointi

Alzheimerin tautia epäiltäessä on hyvä hakeutua mahdollisimman nopeasti terveyskeskukseen, muistihoitajalle tai yksityislääkärin vastaanotolle. Vain diagnosoidun taudin oireita voidaan helpottaa.

Oman tai läheisen muistin huononeminen voi olla pelottava asia, mutta sen takia ei kannata venyttää tutkimuksiin hakeutumista. Vastaanotolla lääkäri pyrkii selvittämään muistihäiriön laajuuden ja haittaavuuden haastattelemalla potilasta, mutta mahdollisesti myös omaista. Tilanteen vaatiessa terveydenhuollon ammattilainen tekee muistitestin, kuten CERAD tai MMSE.

MMSE-testi ja CERAD-tutkimus

MMSE-testi on yleisesti käytetty testi, jolla testataan muistin ja tiedonkäsittelyn tasoa. Kysymyksien aiheita ovat esimerkiksi orientaatio, päättely ja hahmotus. Orientaatiokysymyksillä testataan lähimuistin toimivuutta: mikä vuosi, mikä vuodenaika, mikä viikonpäivä ja mikä kuukausi nyt on. Tarvittaessa tehdään tarkempi Alzheimerin varhaiseen toteamiseen kehitetty CERAD-tutkimus, jolla arvioidaan esimerkiksi kielellistä sujuvuutta eli asioiden nimeämistä tai perustoimintoja, kuten pukemista.

Muistitestin tekeminen ei vaadi monimutkaisten matemaattisten ongelmien ratkaisua, eikä sitä tarvitse jännittää. Haastattelujen ja tutkimusten perusteella lääkäri määrittelee muistihäiriön syyn, joskus neuropsykologiset tutkimukset, kuten aivojen kuvantaminen, ovat tarpeen.

Muistitutkimuksiin valmistautuminen

Ennen muistitutkimuksia voit miettiä ja kirjata ylös esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Milloin oireet alkoivat
  • Miten muistin heikkeneminen näkyy arjessa
  • Millaiset asiat ovat muutosten myötä vaikeutuneet

Kysy lisätietoja muistitestiin valmistautumisesta ajanvarauksen yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiselta tai lue lisää Muistiliiton sivuilta >>, miten valmistautua muistitutkimuksiin.