Alzheimerin taudin oireet

Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, jonka ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Vuosien takaiset tapahtumat saatetaan sen sijaan muistaa hyvinkin tarkasti, mikä viivyttää muistihäiriön huomaamista.

Alzheimerin taudin varhaisessa vaiheessa arkiset rutiinit eivät enää suju entiseen malliin tai jäävät jatkuvasti kesken. Päivämäärät, nimet ja sovitut tapaamiset saattavat unohtua. Numeroiden kanssa toimiminen vaikeutuu, jolloin voi tulla ongelmia esimerkiksi kaupassa maksamisen kanssa. Luetusta tekstistä jää mieleen vain osa. Alzheimerin tauti etenee hitaasti ja yksilöllisesti, oireet voivat olla lieviä vuosien ajan. Oireisiin kannattaa hakea apua varhaisessa vaiheessa, koskataudin etenemistä voidaan hidastaa.

Älä ohita muistisairauden oireita

Jos olet huolestunut oman tai läheisesi muistin heikentymisestä, kannattaa terveydenhuoltoon hakeutua matalla kynnyksellä. Muistisairaudet eivät kosketa vain ikäihmisiä eikä niitä ole mitään syytä hävetä. Tilastojen mukaan noin 7000 työikäisellä suomalaisella on jonkinasteinen muistisairaus. Vanheneminen ei itsessään vie muistia, vaan terve muisti toimii elämän loppuun asti. Muistia voivat heikentää myös muut asiat kuin alkava muistisairaus, kuten työstressi tai kuormittava elämäntilanne. Jos muisti on heikentynyt niin, että arki hankaloituu, kannattaa aina hakeutua tutkimuksiin. Oireita miettiessä voi käyttää apuna ohessa olevaa listaa.

10 Alzheimerin taudin tyypillistä oiretta

1. Nimet, sanat ja sovitut tapahtumat unohtuvat toistuvasti.
Lapsenlapsen syntymäpäivä tai lääkärikäynti unohtuu, sanoille pitää etsiä kiertoilmaisuja.

2. Ajantaju katoaa, olinpaikka aiheuttaa epätietoisuutta.
Epätietoisuus siitä, minne on menossa, mistä on tulossa tai miksi on kyseisessä paikassa.

3. Ymmärtäminen on vaikeaa.
Vaikeus ymmärtää numeroita esimerkiksi kaupassa asioidessa tai seurata juonellista tarinaa.

4. Toistuva kysely ja asioiden toistelu.
Samojen asioiden kysyminen ja toistelu yhä uudelleen.

5. Ahdistuneisuus, harhaisuus, levottomuus.

6. Persoonallisuuden muuttuminen.
Muutokset luonteessa, toimintatavoissa ja/tai käyttäytymisessä.

7. Suunnittelua ja keskittymistä vaativien tehtävien suorittaminen on vaikeaa.

8. Toistuvat vakavat kömmähdykset.
Esimerkiksi lääkkeiden unohtaminen tai lieden unohtaminen päälle toistuvasti.

9. Puhe vaikeutuu.
Puhe hidastuu ja sen sisältö köyhtyy.

10. Mielialavaihtelut